Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:07
Slyšíš mì?
1:18:08
Bolí mì hlava.
1:18:13
Položím ti pár otázek.
1:18:17
Jestli mi neøekneš pravdu,
1:18:19
budeš trpìt víc, než musíš.
1:18:22
Když to bude nutné, usekám ti prsty.
1:18:30
Jeden po druhém, když budu muset.
1:18:34
Tohle zastaví krvácení.
1:18:39
Neser mì.
1:18:44
Víš, kdo jsem?
1:18:48
Pøíslušník "La Hermandad".
1:18:53
- Správnì.
- Dobøe.

1:19:26
Co chceš vìdìt?
1:19:32
Únos Ramosové...
1:19:35
Co se zvrtlo pøi pøedávce?
1:19:41
My jsme ji mìli jen sebrat.
1:19:45
To bylo všechno.
1:19:47
Kdo to naøídil?
1:19:49
Nevím.
1:19:50
Nevíš?
1:19:59
Máme skupiny.

náhled.
hledat.