Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:26
Co chceš vìdìt?
1:19:32
Únos Ramosové...
1:19:35
Co se zvrtlo pøi pøedávce?
1:19:41
My jsme ji mìli jen sebrat.
1:19:45
To bylo všechno.
1:19:47
Kdo to naøídil?
1:19:49
Nevím.
1:19:50
Nevíš?
1:19:59
Máme skupiny.
1:20:01
Hlas zavolá.
1:20:02
Sebereme terè
1:20:03
a pøedáme ji hlídaèùm.
1:20:09
Šéfové terè nikdy nevidí.
1:20:11
Jen vyjednávají.
1:20:15
Kdo to naøídil?
1:20:22
Øíkáme mu "Hlas".
1:20:23
"Hlas".
1:20:26
"Hlas", sí.
1:20:31
Hlas. Jak ho najdu?
1:20:39
Nevíš?
1:20:42
Urèitì nevíš?
1:20:49
Dobøe.
1:20:56
Vìøím ti.

náhled.
hledat.