Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:20:01
Hlas zavolá.
1:20:02
Sebereme terè
1:20:03
a pøedáme ji hlídaèùm.
1:20:09
Šéfové terè nikdy nevidí.
1:20:11
Jen vyjednávají.
1:20:15
Kdo to naøídil?
1:20:22
Øíkáme mu "Hlas".
1:20:23
"Hlas".
1:20:26
"Hlas", sí.
1:20:31
Hlas. Jak ho najdu?
1:20:39
Nevíš?
1:20:42
Urèitì nevíš?
1:20:49
Dobøe.
1:20:56
Vìøím ti.
1:21:10
Povìz mi nìco o tìch hlídaèích.
1:21:16
Jájsem profesionál.
1:21:19
Jsem profesionál.
Dìlám jen svou práci.

1:21:24
Povìz mi o tìch hlídaèích.
1:21:38
Nevíš?
1:21:39
Nevím.
1:21:54
Je vyhazovaè v klubu v Neze.
1:21:56
Má znamínko
1:21:57
na levé tváøi.
1:21:59
Øíkají mu "Øezník".

náhled.
hledat.