Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:10
Povìz mi nìco o tìch hlídaèích.
1:21:16
Jájsem profesionál.
1:21:19
Jsem profesionál.
Dìlám jen svou práci.

1:21:24
Povìz mi o tìch hlídaèích.
1:21:38
Nevíš?
1:21:39
Nevím.
1:21:54
Je vyhazovaè v klubu v Neze.
1:21:56
Má znamínko
1:21:57
na levé tváøi.
1:21:59
Øíkají mu "Øezník".
1:22:03
Je z La Hermandad?
1:22:04
Ano, La Hermandad.
1:22:10
Dobøe.
1:22:11
Poèkej.
1:22:15
Dej mi cigaretu, prosím tì.
1:22:20
Dobrý.
1:22:28
Takjo, kamaráde.
1:22:30
Teï se vydᚠna cestu do pøíštího života.
1:22:34
Smutno ti tam nebude, na to se spolehni.
1:22:57
Mám tì ráda, medvídku Creasíèku!

náhled.
hledat.