Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:25:26
Dobøe, dobøe.
Nestøílej, nestøílej.

1:25:33
Jak to bylo s tou holkou?
1:25:39
Znᚠji?
1:26:00
Mluvil jsi španìlsky.
Jsi Amerièan?

1:26:04
Jako ty.
1:26:06
- Odkud jsi?
- Z New Jersey.

1:26:09
Jájsem taky z New Jersey.
1:26:11
Hele.
1:26:12
Øekni mi, jak to celý funguje.
1:26:15
Všechno probíhá pøes mobily.
1:26:18
Èekáš, až ti zavolají.
Nemáme ani èíslo.

1:26:21
- Kdo vás platí?
- Máme kartu.

1:26:23
Každých ètrnáct dní
si vybíráme mizerných 200 dolarù.

1:26:30
200 dolarù?
1:26:32
- Jakýje PIN?
- Co?

1:26:34
- PIN, kód tý karty.
- To je 4747.

1:26:38
4747?
1:26:41
- Ty bys mi nelhal, že?
- Ne.

1:26:43
- Zabils ji?
- Ne.

1:26:48
- Nelži mi. Zabils ji?
- Jsem z tebe nervózní.

1:26:53
- Zabils ji?
- Ne. Zabil ji šéf nebo jeho brácha.

1:26:56
Kdo je šéf?
1:26:59
- Nikdy jsme ho nevidìli.
- Nelži.


náhled.
hledat.