Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:00
Mluvil jsi španìlsky.
Jsi Amerièan?

1:26:04
Jako ty.
1:26:06
- Odkud jsi?
- Z New Jersey.

1:26:09
Jájsem taky z New Jersey.
1:26:11
Hele.
1:26:12
Øekni mi, jak to celý funguje.
1:26:15
Všechno probíhá pøes mobily.
1:26:18
Èekáš, až ti zavolají.
Nemáme ani èíslo.

1:26:21
- Kdo vás platí?
- Máme kartu.

1:26:23
Každých ètrnáct dní
si vybíráme mizerných 200 dolarù.

1:26:30
200 dolarù?
1:26:32
- Jakýje PIN?
- Co?

1:26:34
- PIN, kód tý karty.
- To je 4747.

1:26:38
4747?
1:26:41
- Ty bys mi nelhal, že?
- Ne.

1:26:43
- Zabils ji?
- Ne.

1:26:48
- Nelži mi. Zabils ji?
- Jsem z tebe nervózní.

1:26:53
- Zabils ji?
- Ne. Zabil ji šéf nebo jeho brácha.

1:26:56
Kdo je šéf?
1:26:59
- Nikdy jsme ho nevidìli.
- Nelži.

1:27:02
- Já ti nelžu!
- Koho jste nikdy nevidìli?

1:27:05
Vždycky jsme byli vedle v pokoji.
1:27:08
Øval na tu holku, protože mu zabili synovce
a nìkdo šlohnul peníze.

1:27:14
- Jaký peníze ukradli?
- To výkupný.

1:27:17
- Kdo je ukradl?
- Prý zkorumpovanej polda.

1:27:20
- Kdo?
- Fuentes.

1:27:25
Dobrý?
1:27:27
- Krajane.
- Jo.

1:27:33
Ten Fuentes...
1:27:35
Ten je z protiúnosový brigády.
1:27:39
- A cos dìlal ty?
- Prosím tì.

1:27:41
Cos dìlal s tou holkou?
1:27:44
- Jen to, co mi øekli.
- To, co ti øekli.

1:27:47
Rozlouèil ses s ní?
Dals jí sbohem?

1:27:50
- Ne.
- Ne? Tak mᚠmožnost. Rozluè se.

1:27:53
- Do hajzlu.
- Rozluè se s ní.

1:27:56
Ty hajzle, pus mì!

náhled.
hledat.