Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:02
- Já ti nelžu!
- Koho jste nikdy nevidìli?

1:27:05
Vždycky jsme byli vedle v pokoji.
1:27:08
Øval na tu holku, protože mu zabili synovce
a nìkdo šlohnul peníze.

1:27:14
- Jaký peníze ukradli?
- To výkupný.

1:27:17
- Kdo je ukradl?
- Prý zkorumpovanej polda.

1:27:20
- Kdo?
- Fuentes.

1:27:25
Dobrý?
1:27:27
- Krajane.
- Jo.

1:27:33
Ten Fuentes...
1:27:35
Ten je z protiúnosový brigády.
1:27:39
- A cos dìlal ty?
- Prosím tì.

1:27:41
Cos dìlal s tou holkou?
1:27:44
- Jen to, co mi øekli.
- To, co ti øekli.

1:27:47
Rozlouèil ses s ní?
Dals jí sbohem?

1:27:50
- Ne.
- Ne? Tak mᚠmožnost. Rozluè se.

1:27:53
- Do hajzlu.
- Rozluè se s ní.

1:27:56
Ty hajzle, pus mì!
1:28:18
Hodili tu holèièku na zeï.
1:28:20
Nehýbala se.
1:28:26
Naložili ji do kufru v autì
1:28:30
a odvezli ji.
1:28:32
Kdo? Kdo to byl?
1:28:36
Šéfùv bratr.
1:28:39
Poznalajsem ho po hlase.
1:28:42
Dobøe.
1:28:47
A teï poslouchej.
1:28:48
Øekneš mi, kde najdu šéfa,
1:28:54
ajá tì nechám žít.
1:28:57
Ale já to nevím.

náhled.
hledat.