Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:18
Hodili tu holèièku na zeï.
1:28:20
Nehýbala se.
1:28:26
Naložili ji do kufru v autì
1:28:30
a odvezli ji.
1:28:32
Kdo? Kdo to byl?
1:28:36
Šéfùv bratr.
1:28:39
Poznalajsem ho po hlase.
1:28:42
Dobøe.
1:28:47
A teï poslouchej.
1:28:48
Øekneš mi, kde najdu šéfa,
1:28:54
ajá tì nechám žít.
1:28:57
Ale já to nevím.
1:29:03
Dám ti tu holku.
1:29:06
Dám ti tu holku.
1:29:09
Jakou holku?
1:29:10
Holku...
1:29:12
Chceš tu holku?
1:29:15
Ano, ale o jaké holce mluvíš?
Co to øíkáš?

1:29:18
O tý holce...
1:29:19
Tady?
1:29:23
Víš to urèitì?
1:29:27
Ukaž.

náhled.
hledat.