Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:31:03
- Ano, vèera v noci. Víte nìco?
- Jak se jmenuje?

1:31:07
Camila Valenciasová.
1:31:13
- Mám ji.
- Kde jste?

1:31:45
- Creasy, co se stalo?
- To nic. Sedni si. Neboj se.

1:31:50
Je v poøádku.
1:31:52
Máte nìjaké styky v bance?
1:31:54
Ano, mám styky.
1:31:59
PIN je 4747. Zjistìte,
kdo na ten úèet ukládá peníze.

1:32:05
4747.
1:32:09
Znáte policajta Fuentese?
1:32:11
Je z protiúnosové brigády.
Vezl Ramose na pøedávku výkupného.

1:32:17
- Kdo to je?
- Pak se jí zeptáte, bude mluvit.

1:32:21
Co víte o Fuentesovi?
1:32:23
Pøed tøemi lety ho chytili
s 50 tisíci a mrtvolou v autì.

1:32:27
Neobvinili ho. Strážník,
co ho zatýkal, nemohl svìdèit. Byl mrtvý.

1:32:33
Patøil k La Hermandad?
1:32:35
- Víte, kde bydlí?
- V komplexu pro policisty.

1:32:40
Jezdí s kolonou.
1:32:46
- Má lepší ochranu než nᚠprezident.
- Bude ji potøebovat. Postaráte se o ni?

1:32:51
- Jak vás najdu?
- Já se pøihlásím.


náhled.
hledat.