Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:39:33
Slyšíš mì?
1:39:37
Víš, kde jsme?
1:39:40
Pod mostem,
1:39:43
kde se porušila dohoda
a kde ukradli výkupné.

1:39:47
Nechceš mi øíct, co se stalo?
1:39:49
- Slyšels o bratrstvu La Hermandad?
- Ano.

1:39:52
- Víš, co to je?
- Ano.

1:39:54
Jájsem prezident La Hermandad.
1:39:56
Ty jsi prezident? Páni.
1:40:01
Podívej se na mì.
1:40:03
Ty nemùžeš, promiò.
1:40:16
Podívej, co mám.
1:40:18
Vidíš? To je zásobník.
1:40:21
Trestanci do nìj schovávají peníze a drogy.
1:40:23
Strkají si ho do zadku.
To snad znáš, ne?

1:40:28
Podívej se na mì. Tužková rozbuška.
1:40:31
Èasový spínaè
na bázi pøijímaèe-vysílaèe.

1:40:36
C4. Vysoce explozivní.
1:40:39
Spojením dostaneš bombu.
Nepøíliš dùmyslné, zato velmi úèinné.

1:40:46
To mᚠteï v zadku.
1:40:48
Nehýbej se.
1:40:56
Laciný hodinky, s pagerem,
1:40:58
pošlou zprávu do pøijímaèe,
kterej mᚠv zadnici.


náhled.
hledat.