Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:43:01
Dobøe.
1:43:02
U Ramose pøed pøedáním,
1:43:06
kdo dával pytle do auta?
1:43:09
Mùžeš hádat.
1:43:11
Ramosùv právník Jordan Kalfus.
1:43:14
Jordan Kalfus?
1:43:31
Tý holky je mi fakt líto.
1:43:33
Šlo jen o kšeft.
1:43:35
Jen dìlám svou práci.
1:43:37
To øíkají všichni.
1:43:39
"Jen dìlám svou práci."
To mi øíká každej.

1:43:43
Už mì to nebaví poslouchat.
Rozumíš?

1:43:50
Co teï budeš dìlat?
1:43:52
Odejdu. Už musím.
1:43:54
A co já?
1:43:58
Ty? Ty mᚠ40 vteøin.
1:44:00
- Neblázni.
- 35.

1:44:02
Dopøej mi poslední pøání.
1:44:04
Poslední pøání? Pøeju si...
1:44:07
abys mìl víc èasu.
1:44:57
DÙM JORDANA KALFUSE

náhled.
hledat.