Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:42:00
Ukrást výkupné a zabít únosce.
Tohle jste udìlali už mockrát.

1:42:06
Co se dìje?
1:42:09
- Únoscùv synovec.
- Zásah, jo.

1:42:12
- Udìlals to už mockrát.
- Jo, mockrát.

1:42:15
Taky jsi zabil hodnì obìtí.
1:42:19
- Dìláme, co mùžeme.
- "Co mùžete".

1:42:24
2 minuty 47 vteøin.
1:42:29
Poèkej.
1:42:31
- Mám pro tebe dáreèek. Pojï sem.
- Pro mì?

1:42:34
- Jo, pojï sem.
- Vyklop to.

1:42:37
Nebylo tam 10 milionù.
V pytlích bylo jen 2,5 milionu.

1:42:41
Výkupné bylo 10 milionù.
Dva pytle po 5 milionech.

1:42:45
Dva pytle to byly,
jenže v jednom byl z poloviny papír

1:42:49
a v druhým jenom papír.
1:42:53
Možná peníze ukradli tvoji lidi.
1:42:56
Ato udìlal kdokoliv,
udìlal to pøed pøedáním.

1:43:01
Dobøe.
1:43:02
U Ramose pøed pøedáním,
1:43:06
kdo dával pytle do auta?
1:43:09
Mùžeš hádat.
1:43:11
Ramosùv právník Jordan Kalfus.
1:43:14
Jordan Kalfus?
1:43:31
Tý holky je mi fakt líto.
1:43:33
Šlo jen o kšeft.
1:43:35
Jen dìlám svou práci.
1:43:37
To øíkají všichni.
1:43:39
"Jen dìlám svou práci."
To mi øíká každej.

1:43:43
Už mì to nebaví poslouchat.
Rozumíš?

1:43:50
Co teï budeš dìlat?
1:43:52
Odejdu. Už musím.
1:43:54
A co já?
1:43:58
Ty? Ty mᚠ40 vteøin.

náhled.
hledat.