Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:45:50
DOPLÒTE PAPÍR
1:46:03
VÝPIS Z ÚÈTU
1:46:07
BANKCOAST BANKOVNÍ SPECIALISTA
1:46:15
- Mariano, to jsem já.
- Creasy, kde jste?

1:46:18
Mám kódy banky na Kajmanských ostrovech.
1:46:22
- Potøebuju je pøeložit.
- Èíje to úèet?

1:46:25
Jordana Kalfuse.
1:46:27
Na výpisu jsou vklady i výbìry ze Státù.
Ovìøte to i u Samuela Ramose.

1:46:33
- To je všechno?
- Ano.

1:46:36
Dobøe.

náhled.
hledat.