Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:46:03
VÝPIS Z ÚÈTU
1:46:07
BANKCOAST BANKOVNÍ SPECIALISTA
1:46:15
- Mariano, to jsem já.
- Creasy, kde jste?

1:46:18
Mám kódy banky na Kajmanských ostrovech.
1:46:22
- Potøebuju je pøeložit.
- Èíje to úèet?

1:46:25
Jordana Kalfuse.
1:46:27
Na výpisu jsou vklady i výbìry ze Státù.
Ovìøte to i u Samuela Ramose.

1:46:33
- To je všechno?
- Ano.

1:46:36
Dobøe.
1:47:23
- Samueli.
- Miláèku?

1:47:30
Co se dìje?
1:47:33
To právì chci vìdìt.
1:47:36
O co tady jde?
1:47:42
Položím tvé ženì pár otázek.
Jestli se pohneš...

1:47:47
Jestli pípneš...
1:47:50
Oddìlám tì, rozumíš?
1:47:59
Jak to bylo, Liso?

náhled.
hledat.