Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:47:23
- Samueli.
- Miláèku?

1:47:30
Co se dìje?
1:47:33
To právì chci vìdìt.
1:47:36
O co tady jde?
1:47:42
Položím tvé ženì pár otázek.
Jestli se pohneš...

1:47:47
Jestli pípneš...
1:47:50
Oddìlám tì, rozumíš?
1:47:59
Jak to bylo, Liso?
1:48:03
Jedete v tom taky,
nebo jenom vᚠmanžel?

1:48:07
- V èem?
- Vždy víte.

1:48:09
V únosu Pity.
V tom, že umøela.

1:48:12
- Pita umøela, protože ukradli...
- Buï zticha!

1:48:16
Peníze ukradli, mᚠpravdu.
Ukradl je Victor Fuentes.

1:48:20
- Jenže kolik ukradl? Dva a pùl milionu, viï?
- Jak to myslíte?

1:48:25
- Však on ví. Victor dostal 2,5 milionu.
- O èem to mluvíte?

1:48:30
2,5 milionu.
2,5 milionu dostal vᚠprávník, Jordan Kalfus.

1:48:34
Uložil je na úèet na Kajmanských ostrovech,
ale už je neutratí.

1:48:40
Co se stalo s dalšími 5 miliony?
1:48:43
Zatím je to 2,5 a 2,5. A kolik zbývá do deseti?
Kde je tìch zbylých pìt?

1:48:48
Povìz to své ženì. Teï mᚠšanci.
1:48:49
- Jste ženatý, Creasy?
- Ne.

1:48:51
Pak nevíte,
jakje tìžké øíct ženì pravdu.

1:48:54
Ty ale mᚠženu.
Øekni, co se stalo!

1:48:57
- V tomto pokoji se mùj otec...
- Na to ti kašlu!


náhled.
hledat.