Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:49:01
Modlil se, aby mu byly
odpuštìny dluhy ze hry a nevìry.

1:49:05
- Samueli, já tì miluju. Øekni mi pravdu!
- Prostì jsem nezdìdil království.

1:49:11
Chceš pravdu?
Zdìdil jsem jeho dluhy a prùšvihy.

1:49:14
- Co se stalo mé holèièce?
- Zdìdil jsem právníka.

1:49:17
Øekni to.
1:49:20
Øekni to.
Buï sakra chlap.

1:49:26
Jordan mi øekl,
že bude sedìt v pokoji a dívat se na pohádky.

1:49:30
Ajíst zmrzlinu.
1:49:33
Za dva dny mìla být zpátky.
On mi lhal.

1:49:36
Proto je mrtvý. Zabil jsem ho.
1:49:39
Já ho zabil, Liso.
1:49:42
Souhlasil jsem s únosem.
1:49:44
Udìlal jsem to pro nás.
Pro nás tøi.

1:49:55
Nezlob se, Liso.
1:50:03
Zabijte ho.
1:50:06
Zabijte ho, nebo to udìlám já.
1:50:38
Víš, jak se øíká...
1:50:42
že kulka vždycky poví pravdu?
1:50:53
Že nikdy nelže?

náhled.
hledat.