Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:00:06
Tady není signál.
2:00:08
Musíme na støechu.
2:00:13
Takjdeme ven.
2:00:23
Ven.
2:00:37
Zavolájim.
2:00:39
Zjistìte, odkud volá.
2:00:41
Když budeme mít štìstí,
dostaneme se k "Hlasovi".

2:01:08
Seòor Creasy.
2:01:11
Mám tu vaši rodinu.
2:01:13
Vᚠbratr nevypadá moc dobøe.
2:01:16
Reina je asi v osmém mìsíci.
2:01:21
Chcete se dohodnout?
2:01:26
Rodina je v životì ze všeho nejdùležitìjší.
Souhlasíte?

2:01:34
Souhlasím.
2:01:37
Tak vidíte.
A vy máte mou rodinu.

2:01:39
Vìtšinu mé rodiny.
2:01:43
Moje žena ajájsme rozlouèení.
Víte, jak to chodí.

2:01:46
A teï vážnì. Kolik chcete?
2:01:54
Bratr s vámi chce mluvit. Poèkejte.

náhled.
hledat.