Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:01:08
Seòor Creasy.
2:01:11
Mám tu vaši rodinu.
2:01:13
Vᚠbratr nevypadá moc dobøe.
2:01:16
Reina je asi v osmém mìsíci.
2:01:21
Chcete se dohodnout?
2:01:26
Rodina je v životì ze všeho nejdùležitìjší.
Souhlasíte?

2:01:34
Souhlasím.
2:01:37
Tak vidíte.
A vy máte mou rodinu.

2:01:39
Vìtšinu mé rodiny.
2:01:43
Moje žena ajájsme rozlouèení.
Víte, jak to chodí.

2:01:46
A teï vážnì. Kolik chcete?
2:01:54
Bratr s vámi chce mluvit. Poèkejte.
2:02:02
Co sakra chcete?
2:02:04
Poslouchej! Poslouchej mì!
2:02:07
Rozšmelcuju ti rodinu kousek po kousku.
Rozumíš?

2:02:11
Buï zticha.
2:02:13
Nechci tvoje peníze.
2:02:16
Rozumíš?
2:02:19
Chci tebe.
2:02:53
Poslouchám.
2:02:55
Poslouchám, Danieli.

náhled.
hledat.