Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:02:02
Co sakra chcete?
2:02:04
Poslouchej! Poslouchej mì!
2:02:07
Rozšmelcuju ti rodinu kousek po kousku.
Rozumíš?

2:02:11
Buï zticha.
2:02:13
Nechci tvoje peníze.
2:02:16
Rozumíš?
2:02:19
Chci tebe.
2:02:53
Poslouchám.
2:02:55
Poslouchám, Danieli.
2:03:04
Dobøe. Dám ti život za život.
2:03:09
O jakém životì mluvíš?
2:03:11
Èí život, Danieli?
Já chci tebe.

2:03:14
Dám její život za tvùj.
2:03:17
A za to dostanu svùj život zpátky.
2:03:22
- Jaký život? Èí život?
- Život tý holky. Pity.

2:03:29
Pita je mrtvá.
2:03:33
Jsem obchodník.
Mrtvá holka je mi k nièemu. Je živá.

2:03:42
Dobøe.
2:03:46
Chci dùkaz, že žije. Slyšíš?
Chci dùkaz. Chci...

2:03:52
Jak se jmenuje její méïa?
Jak mu øíká?

2:03:55
Ati to øekne.
A ty mi øekneš, jak øíká svému medvídkovi.


náhled.
hledat.