Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:03:04
Dobøe. Dám ti život za život.
2:03:09
O jakém životì mluvíš?
2:03:11
Èí život, Danieli?
Já chci tebe.

2:03:14
Dám její život za tvùj.
2:03:17
A za to dostanu svùj život zpátky.
2:03:22
- Jaký život? Èí život?
- Život tý holky. Pity.

2:03:29
Pita je mrtvá.
2:03:33
Jsem obchodník.
Mrtvá holka je mi k nièemu. Je živá.

2:03:42
Dobøe.
2:03:46
Chci dùkaz, že žije. Slyšíš?
Chci dùkaz. Chci...

2:03:52
Jak se jmenuje její méïa?
Jak mu øíká?

2:03:55
Ati to øekne.
A ty mi øekneš, jak øíká svému medvídkovi.

2:04:10
Malièká...
2:04:11
Jak øíkᚠsvýmu méïovi?
2:04:27
Jo?
2:04:29
Creasy.
Øíká svýmu medvídkovi Creasíèek.

2:04:38
Nezapomeò...
2:04:39
Její život ti dám
2:04:41
za tvùj život
2:04:44
a za život mýho bratra.
2:04:48
Dobøe.
2:04:54
Dám ti bratra, ty mi dᚠholku.
2:04:58
- Dobøe.
- Kde?


náhled.
hledat.