Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:04:10
Malièká...
2:04:11
Jak øíkᚠsvýmu méïovi?
2:04:27
Jo?
2:04:29
Creasy.
Øíká svýmu medvídkovi Creasíèek.

2:04:38
Nezapomeò...
2:04:39
Její život ti dám
2:04:41
za tvùj život
2:04:44
a za život mýho bratra.
2:04:48
Dobøe.
2:04:54
Dám ti bratra, ty mi dᚠholku.
2:04:58
- Dobøe.
- Kde?

2:05:15
Slezl se støechy.
Ztratili jsme signál.

2:05:19
Nemáme spojení.
2:05:22
Ztratil se nám.
2:05:26
Krucinál.
2:05:45
Liso, poslouchejte.
Nezavìšujte.

2:05:47
Myslím, že Pita žije.
2:05:51
Já už to nevydržím.
2:05:54
Jeïte smìrem na Pueblu.
Sjeïte na 34. køižovatce, jižním smìrem.

2:05:58
Setkáme se tam za dvì hodiny.

náhled.
hledat.