Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:05:15
Slezl se støechy.
Ztratili jsme signál.

2:05:19
Nemáme spojení.
2:05:22
Ztratil se nám.
2:05:26
Krucinál.
2:05:45
Liso, poslouchejte.
Nezavìšujte.

2:05:47
Myslím, že Pita žije.
2:05:51
Já už to nevydržím.
2:05:54
Jeïte smìrem na Pueblu.
Sjeïte na 34. køižovatce, jižním smìrem.

2:05:58
Setkáme se tam za dvì hodiny.
2:06:44
Kde je?
2:06:48
Tamhle.
Vidíte ta dvì auta?

2:06:57
To je Pitin únosce Daniel.

náhled.
hledat.