Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:06:44
Kde je?
2:06:48
Tamhle.
Vidíte ta dvì auta?

2:06:57
To je Pitin únosce Daniel.
2:07:00
Tohle je jeho bratr.
2:07:04
Prosím.
2:07:07
Zajdu pro Pitu nahoru na most.
2:07:10
Kdyby se nìco zvrtlo,
pøiložte mu ji k hlavì

2:07:14
a zmáèknìte spouš.
2:07:17
Rozumíte?
2:07:22
Nesmíte ho pustit,
2:07:27
dokud Pita nebude u vás.
Rozumíte?

2:07:32
A neèekejte na mì.
2:07:39
To zvládnete.
Jste v poøádku?

2:07:41
Ano.

náhled.
hledat.