Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:04
нечестните сделки
:06:09
Искам да се върна при
моето семейство.

:06:12
Обичам жена си
:06:35
Уморен съм
:06:49
Готов съм.
Всичко свърши.


Преглед.
следващата.