Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:25
Престани да играеш видео
игри и си лягай, моля те.

:08:30
Как сте?
Как е моето момче?

:08:34
Бях много зает.
Добре, добре

:08:37
Благодаря те
:08:40
Не си ме виждал 10 дни.
Къде ми е целувката?

:08:47
Здравей, тате
Обичам те.

:08:53
Благодаря на всички
:08:59
Чао, красавецо.
:09:03
Искаш ли да поиграем,
тате?

:09:05
Да, бих искал
:09:11
Бия те тате, бия те
Знам, това съм аз, да

:09:15
Не, това съм аз
- Това си ти

:09:18
Може ли да ме научиш да се бия?
:09:19
Ти знаеш да се биеш, виждаш ли
толкова си бърз

:09:22
Говоря ти наистина, не така.
:09:26
Да се качваме горе. Време е за лягане.
Вярвай ми. - Добре.

:09:31
Уморен съм. Да се качваме

Преглед.
следващата.