Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:03
Искаш ли да поиграем,
тате?

:09:05
Да, бих искал
:09:11
Бия те тате, бия те
Знам, това съм аз, да

:09:15
Не, това съм аз
- Това си ти

:09:18
Може ли да ме научиш да се бия?
:09:19
Ти знаеш да се биеш, виждаш ли
толкова си бърз

:09:22
Говоря ти наистина, не така.
:09:26
Да се качваме горе. Време е за лягане.
Вярвай ми. - Добре.

:09:31
Уморен съм. Да се качваме
:10:04
Какво да правим с тялото?
:10:06
Завийте тялото и се обадете
в китайското посолство

:10:25
Уморен съм.
:10:27
Как е?
Виж сам.

:10:32
Знам, че това е против правилата
но бих искала да дойдеш с мен
в къщи.

:10:35
Само тази вечер.
:10:39
Слушай, вече съм 52 години.
Дали не съм малко стар.

:10:43
Имам проблеми със сърцето
инфекция на бъбреците...

:10:46
но не знам да имам проблеми
със слуха.

:10:49
Малко е опасно, не можем да
я оставим сама, трябва да
бъде с някой от нас

:10:53
Защо? - Тя е само на 14
Помисли какво може да прави сама

:10:57
- Дали говори английски?
Не, не мисля така.


Преглед.
следващата.