Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:04
Какво да правим с тялото?
:10:06
Завийте тялото и се обадете
в китайското посолство

:10:25
Уморен съм.
:10:27
Как е?
Виж сам.

:10:32
Знам, че това е против правилата
но бих искала да дойдеш с мен
в къщи.

:10:35
Само тази вечер.
:10:39
Слушай, вече съм 52 години.
Дали не съм малко стар.

:10:43
Имам проблеми със сърцето
инфекция на бъбреците...

:10:46
но не знам да имам проблеми
със слуха.

:10:49
Малко е опасно, не можем да
я оставим сама, трябва да
бъде с някой от нас

:10:53
Защо? - Тя е само на 14
Помисли какво може да прави сама

:10:57
- Дали говори английски?
Не, не мисля така.

:11:00
Слушай, тя е само още един случай
не мисля, че е по-специална
от другите.

:11:04
Имай сърце, Харгенс
- Виж, вече ти казах, че си имам проблеми

:11:07
Моля те.
:11:14
Добре ,да дойде в службата утре
и веднага влиза в системата.

:11:18
Не искам да си загубя работата
заради това.

:11:39
Добре ли си?
:11:42
Аз съм Синтия
:11:46
Говориш ли английски?
:11:47
Как се казваш?
:11:52
Ще дойдеш с мен вкъщи
искаш ли?

:11:59
Добре.

Преглед.
следващата.