Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:00
Слушай, тя е само още един случай
не мисля, че е по-специална
от другите.

:11:04
Имай сърце, Харгенс
- Виж, вече ти казах, че си имам проблеми

:11:07
Моля те.
:11:14
Добре ,да дойде в службата утре
и веднага влиза в системата.

:11:18
Не искам да си загубя работата
заради това.

:11:39
Добре ли си?
:11:42
Аз съм Синтия
:11:46
Говориш ли английски?
:11:47
Как се казваш?
:11:52
Ще дойдеш с мен вкъщи
искаш ли?

:11:59
Добре.
:12:33
Бен? - Тук съм.
:12:35
Здравей, скъпи. Как си?
- Здравей.

:12:39
Това е Ким.
- Ким, това е моят съпруг.

:12:42
Седни.
:12:45
Липсваше ми
:12:49
Къде беше?
:12:52
Ще ти приготвя ваната, Ким
искаш ли?


Преглед.
следващата.