Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:33
Бен? - Тук съм.
:12:35
Здравей, скъпи. Как си?
- Здравей.

:12:39
Това е Ким.
- Ким, това е моят съпруг.

:12:42
Седни.
:12:45
Липсваше ми
:12:49
Къде беше?
:12:52
Ще ти приготвя ваната, Ким
искаш ли?

:13:32
Това е шоколад.

Преглед.
следващата.