Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:32
Това е шоколад.
:14:31
Добре ли си сега?
:14:46
От къде си, Ким?
:14:56
Не искаш ли да поговориш с мен?
:14:59
Всичко е наред.

Преглед.
следващата.