Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:31
Добре ли си сега?
:14:46
От къде си, Ким?
:14:56
Не искаш ли да поговориш с мен?
:14:59
Всичко е наред.
:15:02
Лека нощ, мила.
:15:06
Какво има, ким?
- Искам светлина

:15:15
Откъде знаете китайски?
- Моите деди са китайци

:15:22
А сега заспивай
:15:30
Свърши ли с домашното си?
:15:32
Да.
:15:40
Ела

Преглед.
следващата.