Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:02
Лека нощ, мила.
:15:06
Какво има, ким?
- Искам светлина

:15:15
Откъде знаете китайски?
- Моите деди са китайци

:15:22
А сега заспивай
:15:30
Свърши ли с домашното си?
:15:32
Да.
:15:40
Ела
:16:42
Трябва ми това.
:16:45
Само това.
:16:48
Добре, просот мога да помогна на
приятел.

:16:53
Това е моят съпруг
Мистериозна личност

:16:57
Знаеш, че не мога да говоря

Преглед.
следващата.