Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:02
Вашата молба за политическо емигрантство...
:20:06
Няма повод за удобрение.
:20:09
Запомнете, че тя не може да остане в Америка
и това не може да се оспори.

:20:16
Благодаря, Харгенс, трябваше да предположа
че това ще бъде твоето решение.

:20:19
Господине, тя е в опасност
- Защо?

:20:22
Майка й е убита?
- Това е задача на полицията на Хонг Конг

:20:26
Харгенс, искам да се свържеш с тяхната
служба и да я депортирате
веднага

:20:31
Ваше Превъзходителство...
:20:33
Дайте ни седмица време, за да докажем
нашето твърдение.

:20:35
Не ми нареждайте какво да правя
САЩ не се интересува от нея.

:20:40
Искам само една седмица.
Тя ще бъде в опасност ако се върне
в Хонг Конг.

:20:46
Само моля за една седмица(
:20:57
- Една седмица
:21:03
Вие се намират в имиграционната
служба на САЩ

:21:09
Имате право на един разговор
имате право на адвокат

:21:12
Ако не можете да си платите, тежко ви
отивате в Китай.


Преглед.
следващата.