Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:03
Вие се намират в имиграционната
служба на САЩ

:21:09
Имате право на един разговор
имате право на адвокат

:21:12
Ако не можете да си платите, тежко ви
отивате в Китай.

:22:36
Къде си?
:22:58
Квен, добре е че се виждаме
Какво те води насам?


Преглед.
следващата.