Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:36
Къде си?
:22:58
Квен, добре е че се виждаме
Какво те води насам?

:23:00
Ако ти трябва нещо, само кажи
- Сядай. - Благодаря.

:23:09
Изгубихме 2 милиона.
Знаеш, че хероина експлоадира
на един от корабите.

:23:13
Той се поделяше доволно.
За всички имаше вода за пиене.

:23:16
Затова в бъдеще, нека да го погледнем
отново
- Това е твой проблем.

:23:23
Не, виж, това е наш проблем.
Не обичам, да съм неразбран.

:23:29
Намери ли дъщеря ми?
:23:31
Все още търсим
:23:35
Два милиона долара.
:23:38
Следващият път 20 милиона
:23:41
Следващият кораб е в сряда
:23:46
И да, направих ти услуга,
намерих дъщеря ти.

:23:51
Разпознал я е един от товите
мутри, не е ли забавно?


Преглед.
следващата.