Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:19
Когато пристигнах тук, работих
10 години, за да платя свободата си.

:25:22
Нищо не се е променило
:25:25
Още 1000 долара
за нов живот на робите

:25:29
Томи, можеш ли да спреш да хулиш
политиците поне за малко.

:25:33
Виж, че е тъжна
- Всичко е наред, мамо, не трябва да говорим
за проблемите си тук.

:25:38
- Горкото дете, то е уморено.
Искаш ли да отидеш в стаята си
и да си полегнеш?

:25:42
- Николас, отиди с ким, ако искаш.
:25:47
- Хайде, Ким, да вървим.

Преглед.
следващата.