Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:18
Не те спасих!
:30:31
Николас! Николас!
:31:13
Не видя ли нещо?
- Не.

:31:18
- Къде ми е пистолета?
Ще го задържим за проверка.

:31:24
Трябва да вървя?
Къде ще ходиш?

:31:27
При сина си.
:31:29
Благодаря ти приятел, че ме покри.
:31:49
Глупаци, позволили сте й да избяга.
Отивайте при Арча.

:31:53
Върнете момичето.

Преглед.
следващата.