Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:13
Не видя ли нещо?
- Не.

:31:18
- Къде ми е пистолета?
Ще го задържим за проверка.

:31:24
Трябва да вървя?
Къде ще ходиш?

:31:27
При сина си.
:31:29
Благодаря ти приятел, че ме покри.
:31:49
Глупаци, позволили сте й да избяга.
Отивайте при Арча.

:31:53
Върнете момичето.
:32:09
Отиди в китайския ресторант и напий
Енди Венга

:32:14
Знам, че той е човека, бил
пред ресторанта.

:32:32
Сигурен ли си, че не искаш да остана?
:32:39
Трябва да намеря сина си.

Преглед.
следващата.