Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:09
Отиди в китайския ресторант и напий
Енди Венга

:32:14
Знам, че той е човека, бил
пред ресторанта.

:32:32
Сигурен ли си, че не искаш да остана?
:32:39
Трябва да намеря сина си.

Преглед.
следващата.