Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:04
Момчето ми
Момчето ми

:35:01
Къде е мооя син?
Къде е моя син?

:35:33
Къде са?
Намери ли ги?

:35:39
Благодаря ти, Макс, идвам.
Пази се.

:35:51
Бен! Макс!
Къде е Николас?

:35:54
В стаята си, спи.
Какво се е случило?


Преглед.
следващата.