Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:16
Долу. Остани на земята.
:44:42
Кой си ти подяволите
:44:48
Това е за съпругата ми!
- Майната ти!


Преглед.
следващата.