Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:42
Кой си ти подяволите
:44:48
Това е за съпругата ми!
- Майната ти!

:45:21
Харгенс, какво правим тук?
Това не е наша работа.

:45:25
Само проверяваме телата.
:45:27
Може да са свързани с убийството на
Синти Арчър

:45:31
Имаш ли някакво предположение?
:45:33
Двама мъже, скиорски маски
:45:37
Професионално изпълнение
:45:40
Това беше дяволски ден.
:45:43
Покрий ме.

Преглед.
следващата.