Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:07
Бен, искаш ли кафе?
:49:12
Да.
:49:15
Какво ще правим с Квен?
:49:19
Първо да разберем кой е той?
:49:30
Ще се обадя на Харденсон
Той работи при имиграционните.

:49:33
трабва да знае нещо.
:49:50
- Как си?Здрайвей. Как върви
английския? Още зле?

:49:53
- Не. - Бен?
:50:14
Макс.
:50:29
- Знам, че би искал да си тук.
- Реймонд, кафето.

:50:51
Какво се случи снощи?
:50:54
Случайно счупих прозореца.
:50:57
Толкова леко ли спа, че матрака изпрати
на улицата - случайно?


Преглед.
следващата.