Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:14
Макс.
:50:29
- Знам, че би искал да си тук.
- Реймонд, кафето.

:50:51
Какво се случи снощи?
:50:54
Случайно счупих прозореца.
:50:57
Толкова леко ли спа, че матрака изпрати
на улицата - случайно?

:51:13
Не си ходил в китайския ресторант?
:51:19
- Не
:51:22
- А ти, Тони, ти беше ли в клуба?
:51:24
Да.
:51:26
Да.
:51:35
Но..
:51:38
Двама маскирани са убили
Енди Венга.

:51:44
Носили са маски за ски.
:51:48
Знаем, че са бели..
:51:59
Няма значение....

Преглед.
следващата.