Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:13
Не си ходил в китайския ресторант?
:51:19
- Не
:51:22
- А ти, Тони, ти беше ли в клуба?
:51:24
Да.
:51:26
Да.
:51:35
Но..
:51:38
Двама маскирани са убили
Енди Венга.

:51:44
Носили са маски за ски.
:51:48
Знаем, че са бели..
:51:59
Няма значение....
:52:01
Не ме интересува.
:52:06
Бил е дилър и накопласьор.
:52:18
Където и да съм минал е било
пълен хаос.

:52:22
Харгенс е имиграционен...
:52:25
Ето го и него.
- Харгенс?

:52:29
- Да.
:52:33
И пак се опитвам да разбера
и ще разбера истината

:52:39
Сам ще намеря вратата.
:52:48
Заповядай отново.

Преглед.
следващата.