Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:01
Не ме интересува.
:52:06
Бил е дилър и накопласьор.
:52:18
Където и да съм минал е било
пълен хаос.

:52:22
Харгенс е имиграционен...
:52:25
Ето го и него.
- Харгенс?

:52:29
- Да.
:52:33
И пак се опитвам да разбера
и ще разбера истината

:52:39
Сам ще намеря вратата.
:52:48
Заповядай отново.
:53:04
Нещо ново?
:53:11
Трябва да разбера кой е направил това
това с мама.

:53:17
Не отивай! - Николас
:53:20
Трябва да бъдем силни
:53:25
Обещай ми, че ще се върнеш.
:53:28
Ще се върна, Николас.

Преглед.
следващата.