Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:53:04
Нещо ново?
:53:11
Трябва да разбера кой е направил това
това с мама.

:53:17
Не отивай! - Николас
:53:20
Трябва да бъдем силни
:53:25
Обещай ми, че ще се върнеш.
:53:28
Ще се върна, Николас.

Преглед.
следващата.