Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:44
Какво става?
Какво по дяволите искаш?

:55:52
Кой уби жена ми?
:55:57
Кой е Сан Квен?
:56:01
Кой уби жена ми?
:56:06
Кой е Сан Квен? - Къде е той?
:56:13
Знаеш ли какво правим с такива като
теб Марсел?

:56:19
Добре, не знам кой е убил жена ти.
Незнам кой е Сан Квен.

:56:26
Не се ебавай с мен.
:56:32
Макс
:56:35
накарай го да проговори
:56:48
Тук, Де Коста, ще ме убият...
:56:50
Слушай, открихме мъртва имигрантка
която е била близка със Синтия.

:56:55
Можеш да видиш това
- Добре.

:56:58
- Идвам
Чакам те.


Преглед.
следващата.