Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:08
Нещо важно
:57:12
Тони, иска да извика полицията
:57:18
Дай му това, което иска.
:57:20
Макс, довърши го.
:57:25
Той е готов.
:57:43
Върни се. Чуй ме.
:57:46
Слушай ме внимателно
:57:49
Къде можем да намерим шибания китаец?
:57:56
Има доставка с хероин
- Хероин? - Внася го в тази страна?

:58:01
Вкарвал хероин? Не се учудвам.
:58:20
Каква е връзката между хероина и
убийствата, отговаряй.

:58:24
- ТО е момичето. - Какво момиче?
- Негово момиче

:58:28
Шибано копеле
Откъде знаете къде е тя?

:58:32
Ти ми каза
:58:36
Шибано копеле
:58:48
Той е добро момче. Разбираш ли това?
Това е ужасно.

:58:52
Сега ми кажи къде да намеря шибания Квен
Къде да го намеря?

:58:56
Отговаряй.
- На доковете. - На доковете, добре.


Преглед.
следващата.