Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:01
Вкарвал хероин? Не се учудвам.
:58:20
Каква е връзката между хероина и
убийствата, отговаряй.

:58:24
- ТО е момичето. - Какво момиче?
- Негово момиче

:58:28
Шибано копеле
Откъде знаете къде е тя?

:58:32
Ти ми каза
:58:36
Шибано копеле
:58:48
Той е добро момче. Разбираш ли това?
Това е ужасно.

:58:52
Сега ми кажи къде да намеря шибания Квен
Къде да го намеря?

:58:56
Отговаряй.
- На доковете. - На доковете, добре.

:59:00
Къде на доковете?
На кои докове?

:59:04
Док 90
- Док 90, така ли?

:59:09
Катрин! - Коя е Катрин?
- Брод, ти шебано копеле.

:59:12
Твоят шибан хероин е виновен
за смъртта на моята Синтия.

:59:16
Ще усетиш непоносима болка в тялото си
, разбираш ли?

:59:20
Нарежи го. Нарежи го на парчета.
:59:32
Реймонд, нарежи го.
:59:50
Речи Бен Той е близк на Катрин
:59:55
Оправи това.

Преглед.
следващата.